Lupaava löydös: D-glyseriinihappo vaikuttaa soluihin liikunnan tavoin ja alentaa kehon matala-asteista tulehdustilaa

Jyväskylän yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että DGA-yhdisteellä on soluihin myönteisiä terveysvaikutuksia, jotka ovat verrattavissa jopa liikunnan aloittamisen vaikutuksiin. Veden kanssa nautittu DGA-yhdiste synnyttää soluissa kestävyysliikuntaa muistuttavan aktivoinnin ilman fyysistä rasitusta. Tutkimukseen osallistui 27 tervettä 50–60-vuotiasta ihmistä. Kuurin aikana tutkittavien aineenvaihdunta sekä verinäytteistä mitatut maksaan ja lihaksistoon liittyvät veriarvot paranivat ja matala-asteinen tulehdus aleni. Nämä muutokset tapahtuivat jo muutamassa päivässä ja pysyivät parantuneella tasolla koko kolmen viikon seurantajakson ajan. Tutkimus on uraauurtava, koska nyt löydetyn kaltaisia mitokondrioiden aktivoitumisen tuottamia selkeitä terveysvaikutuksia ei ole aiemmin havaittu.

Aiemmissa liikuntatutkimuksissa on johdonmukaisesti osoitettu, että liikunnan lisääminen erityisesti vanhemmilla tai vähän liikkuvilla ihmisillä alentaa elimistön kroonista tulehdustilaa jo muutaman viikon jälkeen. Pitkäaikainen krooninen tulehdustila on taustalla monissa kansansairauksissa, joten kroonisen tulehduksen alentamisella voi olla merkittäviä kansanterveydellisiä vaikutuksia.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkimuksessa paljastui, että DGA-yhdiste tuottaa kehoon samankaltaisia positiivisia muutoksia kuin liikunnan aloittaminen. Lisäksi matala-asteinen tulehdus aleni DGA-kuurin seurauksena tehokkaasti kolmen viikon tarkastelussa.

– Usein iäkkäät ihmiset tai kroonisten terveysongelmien kanssa kamppailevat eivät pysty liikkumaan riittävästi, mikä helposti johtaa huonontuvaan kierteeseen. DGA:n annostelussa voi olla kierteen pysäyttämiseksi merkittävä apu, summaa professori Heikki Kainulainen.

Helpotusta monenlaisiin terveyshaasteisiin

Toinen merkittävä tulos oli, että DGA-kuuri vaikutti hyvin nopeasti eli jo muutamassa päivässä. Tämä mahdollistaa akuutin, lyhyen kuurin käytön.

– Lyhyt kuuri voi edesauttaa elimistön omaa toipumista erilaisista akuuteista terveysongelmista, kuten hengitysteihin tai suolistoon ja muihin elimiin liittyvistä ongelmista. Tulosten perusteella veren immuunisolujen mitokondriot aktivoituivat sekä lihaksiston ja muiden aktiivisten kudosten energiavarastot kasvoivat nopeasti. Nämä immuunipuolustukseen liittyvät tekijät selittävät ison osan nopeasta tulehdusarvojen laskusta, väitöskirjatutkija Petteri Hirvonen kertoo.

Matala-asteinen tulehdus mitattiin tutkimuksessa kolmella eri mittarilla. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että tutkittavien maksan toiminta aktivoitui DGA-kuurin aikana merkittävästi, mikä muistuttaa sekin liikunnan aikaansaamaa epäsuoraa maksan aktivoitumista. Maksan toiminta on erittäin tärkeää terveydelle ja sairauksista toipumiselle, koska maksa jalostaa ja tuottaa ravinteet lihaksistolle ja muille elimille pitäen samalla yllä tärkeää veren sokeritasapainoa.

DGA-kuurin nopeiden ja pysyvämpien positiivisten vaikutusten yhdistelmä saattaa tuoda merkittävää apua erityisesti rasvamaksan ja siihen liittyvien vakavien tautien hoitoon, koska niissä tulehdustilan parantuminen on tärkeä osa toipumista. Tällä hetkellä rasvamaksan ja siihen liittyvien tautien hoitoon ei ole olemassa riittävän tehokkaita hoitoja. Lisäksi nykyisen pandemian aikana on tärkeää löytää uusia yhdisteitä, jotka vähentävät COVID-19-tautiin sairastuneiden sairaalaan joutumisen riskiä. Erityisesti nyt todettu mitokondriaalinen vaikutusmekanismi tuo uudenlaisen vaikutuskanavan tähän tärkeään kamppailuun. Tavoitteena on kehittää luonnollisesta ja hyvin siedetystä DGA-molekyylistä reseptivapaa lääke sekä akuuttiin että pidempiaikaiseen käyttöön ikääntyville, ja käsillä oleva tutkimus on askel tähän suuntaan.

Lähde: STT Info

Leave a Reply